آرزوهایت را با هم میسازیم

آموزش و کارورزی

ما در هشت بیت در زمان های مشخصی اقدام به جذب دانشجویان و علاقمند برای کارورزی مینماییم. برنامه های فشرده جهت فراگیری و ورود به عرصه فناوری اطلاعات برای جوانان و دوستداران این صنعت.

استخدام حرفه ای ها

فضای کسب و کار در هشت بیت به صورت فراگیر و شرایطی دارد که تنها حرفه ای ها مشتاق حضور و فعالیت دارند. این مجموعه با حمایت و ارایه ایده های خلاقانه، شرایط را برای حرفه ای ها در بازار کار به خوبی فراهم کرده است.