نویسنده: مهدی صباغ

آیا طراحی وب سایت شما باعث از دست دادن مشتریانتان می شود؟

Mad Customer
وقتی من مقاله ای با عنوان “اهمیت ظاهر، کارآمدی و قابلیت استفاده از موتور جستجوگر در طراحی وب” نگاشتم که در آن به اهمیتکارآمدی وب سایت و پیدا شدن آن توسط موتور های جستجوگر، زمان ساخت وب سایت پرداختم، تعداد بی شماری پیام از بازدیدکنندگان وب سایت دریافت کردم...

ادامه خواندن